Menu

Miljömedvetenhet

Naturen och miljön har alltid haft en central roll i Skärgårdshavets naturskola, i fortsättningen möjligen i ytterligare ökad grad. Då naturskolan grundades koncentrerade man sig mer på Östersjöns lokala problem, så som övergödning. Nuförtiden måste Skärgådshavets och Östersjöområdets egna utmaningar ses som en del av en större, global helhet.

 

Den globala uppvärmningen har redan under årtionden varit ett känt fenomen, men mänskligheten har först nyligen öppnat ögonen för hur kritisk situationen verkligen är. Ett annat världsomfattande problem är plastavfall, som samlas och koncentreras i olika områden i naturen eftersom plast inte egentligen bryts ned. Åtgärder görs redan i större skala för att begränsa de allra största skadorna, men för en betydande förändring krävs både stora och små handlingar.

Inom temat miljömedvetenhet lär vi oss om vad som händer i miljön på en global skala och hur dessa saker påverkar oss nordbor. Samtidigt granskar vi miljöns tillstånd i Skärgårdshavets och Östersjöns områden, och tar reda på vad vi kan göra åt dessa lokala och globala utmaningar.

Framtidens arkeologer

Vad kommer framtidens arkeologer att hitta? Hur ser spåret av oss ut? Vi bekantar oss bl.a. med olika material och vad som händer med dem.

Vattenundersökning

Indelade i smågrupper undersöker vi strandvattnets kvalitet, utreder vad övergödning betyder och vad som kan göras för att minska på den. Vi bekantar oss även med vattnets kretslopp och testar om det finns blågröna alger.

Hållbarhetshippa

Dagliga miljömedvetna val (hållbar utveckling) behandlas och problem löses genom att mycket interaktivt och konkret ordna två olika kalas.

Sorteringsstation

Vi bekantar oss lite djupare med orsaker och följder av återvinning. Som konkreta exempel på användning av naturresurser har vi t.ex. mobiltelefonen och jeansbyxor. Vi bekantar oss med material och funderar på framtidens arkeologer. Återvinningsövningar som lagtävlingar.

Ekokonst

Vi gör ekokonst av det vi hittar, tar bilder, och städar sedan upp.

 

Be om offert!