Menu

Vi gör tillsammans

Inom temat Vi gör tillsammans är själva gruppen i fokus. I samarbetsövningarna ser vi på gruppens funktion ur olika synvinklar, och via exemplen är det lättare att märka hur den egna gruppen verkligen fungerar. Man kan också utveckla samarbetet utöver dessa övningar, exempelvis i nätfiske eller då man letar smådjur på stranden.

Skärgårdens lugna, harmoniska och till och med lite isolerade atmosfär fungerar väldigt bra för att begrunda den egna gruppens dynamik. Utan störande element är det också på individnivå enklare att märka den egna rollen i gruppen och på vilket sätt man kan bidra till den egna gruppens kollektiva framgång.

Vänskapslekar

Olika lekar och uppgifter som gör att vi kommer igång och värmer upp oss inför vår samvaro på naturskolan.

Orientering tillsammans

Man delas in i mindre grupper där man ska samarbeta för att hitta rätt. T.ex. är det förbjudet att prata. Detta kan också vara en mörkerorientering!

Natur med alla sinnen

Vi upplever naturen på ett nytt sätt genom olika sinnesövningar. Hur doftar skogen, hur känns mossan eller hur låter havet?

Be om offert!