Menu

ÖAr utfärd

Kom med och studera Adam och Eva, skärgårdens rara och hotade orkidé!

Utfärd söndagen 26.5.2019, då Adam och Eva oftast står i blom!

Orkidéns levnadsormåden minskar på grund av att bete blir allt ovanligare även i skärgården. Vi åker i en liten grupp med båt till ön Ängholm, där vi kartlägger orkidéns förekomst och får uppleva underbar skärgårdsnatur. Som mål har vi också att röja en ar utrymme, där Adam och Eva kämpar för sin överlevnad,

Klädsel enligt väder och bra skodon.

 

Avgång med båt från Pärnäs i Nagu ko 11:10.

Till Pärnäs kommer man från Åbo med buss 902, avgång 9:15, eller genom att samåka. Tillbaka i Pärnäs är vi inför bussen kl 18:35 (se också http://tlo.fi/reitit-ja-aikataulut/saaristobussi/).

Pris 90 € / person, inklusive lunch, kaffe och mellanmål.

 

Anmäl dig här.

Du får en faktura efter att du anmält dig. Anmälan blir bindande 15.5.2019 då fakturan är betald.

OBS. Ifall minimiantalet 4 personer inte uppnås avbokas utfärden och avgiften returneras i sin helhet. Väderreservation för vind över 10 m/s eller ihållande regn – detta vet vi dagen innan, och i så fall meddelar vi deltagarna samt returnerar avgiften.

ÖAr är ett koncept utvecklat av Arkipelagia-sällskapet, där man iståndsätter ett område för lokala djur- och växtarter, som apollofjärilen och Adam och Eva. ÖAr kan innebära att röja ett område i storleken av en ar från täckande enar eller på annat sätt göra området passande för arten ifråga. Det kan också vara frågan om vård av kulturlandskap där man renoverar t.ex. en uråldrig strandstig eller bryggomgivning.

Läs mer om Arkipelagia-sällskapet här.