Menu

Om oss

I grundplanerna för Skärgårdshavets nationalpark år 1990 omnämndes behovet för en naturskola. Platsförslaget då var Nötö. Skärgårdshavets naturskola startade sin verksamhet 1994 i Nagu och fungerade också i Korpo, Houtskär och Dragsfjärds kommuner.

Naturskolans kontor och förråd finns även idag i Nagu, i samband med Finlands Skärgårdsbokning. Logi, måltider och transporter som vi använder oss av kommer från lokala företagare i skärgården och vi bidrar på så sätt till en livskraftig skärgård.

Då de olika hotbilder som finns mot naturen ökar och levnadsförhållandena ändrar blir naturskolans uppgift än viktigare. I naturskolan får vi närkontakt med naturen, vi får själva undersöka den och lära oss nya naturhobbyn. Vi tänker på hållbara val och lär oss om skärgårdslivet och kulturen. Vi lär oss respektera naturen och märker hur vi får välmående av den!