Menu

Flora och Fauna

Skärgårdshavets säregna natur och ekologi utgör ett speciellt habitat för växt- och djurarter. Under temat Flora och Fauna undersöks vilka arter Finlands skärgård döljer i sina barr- och lövskogar och sina vassiga stränder och dessutom bekantar vi oss med det som döljs under vattenytan och i havsbottnen.

Naturen i Östersjön är i all sin vackra mångfald ändå väldigt känslig och många av våra dagliga val och vårt beteende påverkar fåglarnas, fiskarnas, växternas och småkrypens liv. Vi lär oss tillsammans vad som är viktigt för arterna och vad som är skadligt, och hur vi själva kan påverka Skärgårdens och Östersjöns skick och livskraft.

Bottenundersökning och akvarium

Vi ser hur enkelt vi kan studera vatten- och bottendjur och upptäcka märkvärdiga kryp vi aldrig sett förut. Vi får märka hur roligt det är att studera dessa på nära håll och försöka identifiera dem.

Nätläggning och fiskens anatomi

Vi lägger nät och tar upp dem, putsar näten och behandlar levande fisk. Vi bekantar oss också med fiskens anatomi. I bästa fall får vi även tillreda vår egen fisk.

Strandens småkryp

Indelade i smågrupper undersöker vi vilka småkryp och växter vi kan hitta i strandbrynet. Som utrustning har vi håvar, luppar, vattenkikare mm.

Skärgårdens fåglar

Vi tar reda på vilka fåglar som kan påträffas i skärgården. Vi går på fågelpromenad samt gör fågelrelaterade uppgifter med naturskolläraren.

Fladdermössens liv

Vi lär oss om fladdermössens spännande liv och vid mörkrets inbrott går vi ut och försöker hitta och identifiera fladdermöss med hjälp av en fladdermusdetektor.

Skärgårdens växtforskare

Vi bekantar oss med skogsnaturens egenskaper och studerar arter och skogstyper genom att själva undersöka och uppleva.

Skyddsfärger och smälta in i omgivningen

Vi upptäcker naturens mångfald och tränar våra sinnen för observation.

 

Be om offert!