Menu

Skärgårdens kultur och berättelser

Har du någonsin hört talas om vrak på havsbottnen? Eller om fiskaren som gjorde en affär med en havsgud? Eller om skärgårdstrollen? I skärgården har man under århundraden berättat otaliga berättelser, ibland med ett starkt fotfäste i sanningen, men allt som oftast måste man ta dem med en nypa salt. Fastän berättelserna ofta är dragna helt ur hatten, säger de ändå mycket om berättaren. Det viktigaste för hen lyfts fram och det mindre viktiga poängteras inte eller lämnas bort helt och hållet. På samma sätt säger de berättelser som samlats in från hela skärgårdshavets område något allmänt om skärgårdsborna och deras liv, om man jämför dem och lägger märke till återkommande ämnen in berättarnas berättelser. Berättelserna ger oss alltså en inblick i skärgårdens kultur.

Berättelserna är ändå inte det enda sättet som skärgårdskulturen gör uttryck för sig. Till exempel maten säger mycket om lokalbefolkningens liv; i skärgården har man alltid ätit mycket fisk. Musik är ett annat sätt för kulturellt uttryck, som också har olika former som är typiska för skärgården. Vi bekantar oss med dessa och andra vanliga drag hos människor och samhälle i skärgården under temat Skärgårdens kultur och berättelser.

Trollmyter

Vi får höra om trollmytologin och får själva vara kreativa trollmakare!

Traditionella gårdslekar

Vi prövar på de gamla favoritlekarna.

Bastukväll

En bastukväll i skärgården som förhoppningsvis kronas med en simtur i kallt eller varmt vatten!

Skärgårdens fornhistoria

På överskådligt sätt får vi med gruppen bekanta oss med några höjdpunkter under fornhistorian. Vi får också fundera på hur vardagen såg ut för samma ålders barn under förhistorisk tid.

Besök på fårfarm (Kirjais)

På fårfarmen får vi bekanta oss med fåren och fårskötsel. Vi får mata och klappa fåren och har du tur kan du få upp ett litet lamm i famnen. Sist tovar vi ett litet minne från lägerskolan. Från Kirjais kursgård är det en 4 km lång promenad till fårfarmen. Avgiftsbelagd programservice.

Sjöfartshistoria (fyrar, lotsar, vrak mm.)

Vi gör en utfärd till en by på en skärgårdsö där vi bekantar oss med öns natur och kultur, eller gör ett museibesök, eller åker på seglats! Under utfärden äter vi fältlunch. Transport med taxibåt och/eller förbindelsebåt. Möjliga utfärdsmål räknas upp nedanför. Utfärdsmålets nåbarhet beror på var lägerskolan hålls – passande platser nämns i parentesen. OBS att dessa utfärder inte ingår i lägerskolans grundpris – begär offert!  

Stenskär

Stenskär ligger mitt på Gullkrona fjärden. På ön bekantar vi oss med fiskarfamiljen Jansson, lyfter nät med Stig Jansson och bekantar oss med naturstigen. Fältlunchen äter vi på en öde ö intill Stenskär.

Passar för lägerskolor i Nagu.

Vänö

Vänö är en rätt stor utskärsö med ca 20 året om bosatta. Under dagen går vi naturstigen på ön och får se kapellet och sandstranden,  besöker fårfarmen och får se vallhundarna i sitt arbete. Lunchen äter vi i gästhamnens café.

Passar för lägerskolor i Dragsfjärd.

Själö hospitalö

Vi får bekanta oss med ön som har en bakgrund som hospitalö och på senare tid fungerade ett mentalsjukhus på Själö. Vi får bekanta oss med öns intressanta men upprörande förgångna som står i stor i kontrast till den idyll med blommande ängar och gamla träkyrka (1720) som Själö idag kan bjuda på. Till ön reser vi med förbindelsebåt eller taxibåt.

Rosala Vikingacenter

Under besöket på Rosala Vikingacenter får vi bekanta oss med vikingatiden och med vikingarnas österled, farleden som för tusen år sedan användes av sjöfarare på deras resor från väst till öst. Vi får även bekanta oss med den vikingatida tron och livsstilen i en rekonstruerad vikingaby och gör en tidsresa tusen år bakåt i tiden. Eleverna klär ut sig till vikingar, steker bröd över öppen eld och offrar till gudarna. På beställning även mat på vikingavis.

Passar för lägerskolor i dragsfjärd.

Skärgårdscentrum Korpoström

Vi besöker det Skärgårdscentrum Korpostöm i Korpo. Här kan vi bekanta oss med aktuella utställningar och delta i workshop med handarbete. Lunchen kan man också ta på Skärgårdscentrum.

Passar för lägerskolor i Nagu, Korpo och Houtskär.

Bengtskärs fyr

Bengtskär fyr är en massiv stenbyggnaden som står på en liten ö vid det öppna havet i Dragsfjärds kommun. Det höga tornet är imponerande. Fyrens historia med sina slag och berättelse om barnen och skolan på fyren öppnar ögonen till en helt ny värld. Och utsikten från tornet… Till Bengtskär åker vi med taxibåt.

Passar för lägerskolor i Dragsfjärd.

Obs! Väderreservation

Sagalund friluftsmuseum

Sagalund, är ett friluftsmuseum, som dess grundare Nils-Oskar Jansson ville förverkliga med Skansen som modell. På Sagalunds område finns 47 gamla byggnader från ett tingshus till allmogebyggnader. I mitten av området finns en historisk rosenträdgård. Tjuda pedagogi är en skolbyggnad från 1600-talet. Där får skoleleverna uppleva undervisning enligt 100 år gamla metoder. Sagalund gör historien levande med hjälp av olika händelser och rollfigurer.

Passar för lägerskolor i Kimito och Dragsfjärd.

Seglats i skärgården

På jakten Eugenia får vi lära oss om bondeseglationen i skärgården och lär oss själv seglingens grunder. Alla får delta i sysslorna ombord. Passar för lägerskolor på Kimitoön.
Vi seglar med Storbåten Tacksamheten i Nagu vattnen. Tackamheten är en traditionell arbetsbåt och det ryms 12 personer med åt gången.

Be om offert!