Menu

Bra att veta

Naturskolprogrammen förverkligas huvudsakligen utomhus året om i ur och skur. Det är viktigt att man klär sig ordentligt!

Varma vatten- och vindtäta kläder och skor är viktiga för en lyckad lägerskola. Har man det varmt och torrt kan man röra sig friare i naturen och upplevelsen blir positiv.

Lärarnas och de vuxnas uppgifter under lägerskolan

Naturskolans lärare är ansvarig för genomförandet och koordineringen av lägerskoleprogrammet. Programmet förutsätter dock att gruppens egna lärare och de vuxna assisterar i programmet och sköter om disciplinen. De vuxnas uppgifter varierar beroende på programmets karaktär och enligt direktiv från naturskolans lärare.

Gruppens egna vuxna svarar för sängläggning och väckning. Inkvarteringsstället svarar för städning av de allmänna utrymmena, men besökarna ser själva till ordningen i sina egna rum under vistelsen. Bastueldandet är även på gruppens vuxnas ansvar på de ställen som har vedeldad bastu.

Säkerhet

Skärgårdshavets naturskola har uppgjort de säkerhetsdokument som myndigheterna efterlyser för att tillgodose säkerheten under lägerskolan. Mera information om säkerheten får man i det infobrev vi skickar ut till alla grupper som besöker oss.

Programmens prestationsnivå ifråga om ålder, fysisk och psykisk prestanda samt hälsotillstånd motsvarar låg- och högstadie elevers normala nivå.

Program

Ta en titt på våra exempelprogram för naturlägerskolor!

Ett skräddarsytt program går att komponera genom att välja delar från våra olika teman:

Flora och fauna

Miljömedvetenhet

Skärgårdens kultur och berättelser

Vildmarkskunskaper

Vi gör tillsammans

Vissa av programmen som kan väljas är utfärder eller aktiviteter som köps av samarbetspartners och priset för dessa ingår inte i naturlägerskolans grundpris. De här programmen räknas upp nedanför, och hittas även under Våra teman, där alla program finns.

  • Besök på fårfarm
  • Besök på Stenskär
  • Besök på Vänö
  • Själö hospitalö
  • Rosala Vikingacenter
  • Skärgårdscentrum Korpoström
  • Bengtskärs fyr
  • Seglats i skärgården
  • Paddling

 

Be om offert!