Menu

Naturskoledag för lokala skolor och förskolor

Vi ordnar naturskoledagar för skolor och förskolor i sydvästra Finland och på Åland. Huvudmålgruppen är årskurserna 1-4 och förskolan.

Naturskolan har inga egna utrymmen utan naturskolläraren kommer till er skola och håller naturskoledagen i skolans näromgivning. Åboskolorna träffar naturskoleläraren på Runsala naturskola. Pargaskolorna träffar naturskoleläraren på Sattmark.

Naturskoledagen är 2-4 timmar lång beroende på gruppens egna önskemål. Max gruppstorlek är 20 elever.

Under naturskoledagen undersöker och erfar vi naturen med våra sinnen, genom lek och genom att själva undersöka. Programmet anpassas efter elevernas ålder. Naturskolsläraren har med sig den behövliga utrustningen för dagen.

Vad vi gör beror på årstiden

Vintertema i januari-mars
Naturen om våren i april-maj
Vattentema i september-oktober
Skogstema i oktober-november

Bra att veta

Naturskoldagen förverkligas i sin helhet utomhus året om, i ur och skur. Det är därför viktigt att man klär sig ordentligt! Varma vatten- och vindtäta kläder och skor är viktiga för en lyckad dag ute. Om man har det varmt och torrt kan man röra sig friare i naturen och upplevelsen blir positivare.

Om dagen är 4 timmar lång bör alla ha med sig en liten matsäck. Innan besöket får ni ett brev med närmare information om utrustning m.m.

Naturskolans lärare ansvarar för programmet, men vi önskar att gruppens egna lärare deltar i programmet och vid behov assisterar naturskolsläraren.

Be om offert!