Menu

Lägerskola 2021

Vi har öppnat bokningskalendern för år 2021 och 2022 lägerskolor. Du kan skicka en förfrågan gällande er lägerskola till oss, så kan vi  berätta mera.

P.g.a. Covid 19-läget har vi ändrat på våra bokningsvillkor så att det är möjligt att flytta eller annulera en lägerskola med kortare varsel än förut.

Vi beaktar säkerheten och tar hand om hygienen vid alla arrangemang och aktiviteter.  I en naturlägerskola vistas man nästan hela tiden ute, där det finns gott om utrymme omkring. Inkvartering och måltiderna ordnas så, att man kan vara glesare än förut. Mellan programmen ordnas möjlighet för handtvätt och handdecinfieringsmedel finns till buds hela tiden.

Välkommen till den trygga lägerskolan!