Skärgårdshavets naturskola

005
019
001
Skärgårdshavets naturskola
Elbacken 1, 21660 Nagu
Telefon: +358-(0)2-410 6600
Fax: +358-(0)2-410 6601
E-post: info at luontokoulu punkt fi
www.naturskolan.fi


Naturskolsdagar för lokala skolor och förskolor

Naturskolsdagar för svenskspråkiga Åboländska och Åländska och Åbo skolor och daghem är en del av vår verksamhet. Naturskolan har inga egna utrymmen utan naturskolläraren kommer till er skola och håller naturskolsdagen i skolans näromgivning.

Åboskolorna träffar naturkoleläraren  på Runsala naturskola. Pargaskolorna träffar naturskoleläraren på Sattmark.

Huvudmålgruppen är årskurserna 1-4 och förskolan. Naturskolsdagen är 2-4 timmar lång beroende på gruppens egna önskemål. Max gruppstorlek är 20 elever.

Under naturskoldagen undersöker och erfar vi naturen med våra sinnen, genom lek och genom att själva undersöka. Programmet anpassas efter elevernas ålder. Naturskolsläraren har med sig den behövliga utrustningen för dagen.

Programmen (exempel)

Vintertema i januari-mars
Naturen om våren i april-maj
Vattentema i september-oktober
Skogstema i oktober-november

Före besöket: Naturskoldagen förverkligas i sin helhet utomhus året om, i ur och skur.
Det är därför viktigt att man klär sig ordentligt!!
Varma vatten- och vindtäta kläder och skor är viktiga för en lyckad dag ute. Om man har det varmt och torrt kan man röra sig friare i naturen och upplevelsen blir positivare. Om dagen är 4 timmar lång bör alla ha med sig liten matsäck. Innan besöket får ni ett brev med närmare information om utrustning m.m.

Till läraren: Naturskolans lärare ansvarar för programmet, men vi önskar att klassens egna lärare deltar i programmet och vid behov assisterar naturskolsläraren.

Grön flagg

Skärgårdshavets naturskola fungerar som Grön flagg lokal befrämjare. Lokala främjare finns till för att ge stöd för Grön flagg –deltagare på olika håll i Finland. De lokala främjarna utgör experter på miljöfostranfältet och verkar vanligen inom naturskolenätet. De erbjuder Grön flagg –deltagarna stöd inom ramen för eget verksamhetsfält, t.ex:

skolningstillfällen
rådgivning
Grön flagg –träffar
besök hos deltagarna

 

Grön flagg är ett miljöprogram riktat till daghem, skolor och läroinrättningar. Programmet omfattar principerna för hållbar utveckling och belyser minskning av miljöbelastning ur olika synvinklar. Programmet betonar barnens och ungdomarnas insats och de får aktivt medverka i planering, beslutsfattning och utvärdering av verksamheten.

Grön flagg är en praktisk verksamhetsmodell , som leder till resultatinriktad och inspirerande verksamhet. Deltagarna utarbetar egna målsättningar och planerar verksamheten utgående från egna förutsättningar. Därför lämpar programmet sig för såväl små som stora enheter, daghem eller yrkesläroanstalter, nybörjare eller längre hunna inom miljöfostranfältet.

Grön flagg är en del av det internationella Eco Schools –programmet. I Finland upprätthålls programmet av Sällskapet för miljöfostran r.f. medan Natur och Miljö r.f. utgör adminisatratör i Svenskfinland.

Grön flagg: www.naturochmiljo.fi/sve/barn_och_unga/gron_flagg

014002017011003015006
Skärgårdshavets naturskola
Elbacken 1, 21660 Nagu
Telefon: +358-(0)2-410 6600
Fax: +358-(0)2-410 6601
E-post: info at luontokoulu punkt fi
www.naturskolan.fi